Můžeme začít

Budova

Po dvou letech usilovné práce jsme se stali nájemci domečku ve vnitrobloku na adrese Boleslavská 16, Praha 3. Majitelem je městská část Praha 3, celý dům je ve spoluvlastnictví SVJ. Jsme velice šťastní, že jsme našli důstojný prostor, kde může naše škola začít. Před budovou je malý dvorek o možnostech jeho využívání budeme s SVJ teprve jednat. Je pro nás důležité budovat a udržovat dobré sousedské vztahy, doufáme, že nám s tím pomůžete.

Jak zapsat dítě

O zápise

Zápis do první třídy pořádat v řádném termínu nebudeme. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme najít školu, která Vám není zcela proti mysli a tam dítě zapsat ‘(případně zvážit odklad). Naše kapacita bude i tak omezená. Do každého ročníku přijímáme 10 dětí. Všechny dětí pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat formou přestupu. O přesném postupu Vás budeme včas informovat.

Vzdělávání pro budoucnost

Vize

Současný vzdělávací systém funguje 250 let v zásadě stále stejným způsobem, a proto pro nás představuje vzdělávání pro minulost. Chceme se zaměřit na vzdělávání pro budoucnost- tedy takové vzdělávání, které umožní dětem objevit své talenty a zájmy, rozvíjet je a neztratit. Takové, které povede k rozvoji integrované, samostatné, spolupracující a spokojené bytosti. K rozvoji člověka, který je tvůrce svého osudu i světa. Člověka, který stojí nohama na zemi, hlavu má v oblacích a srdce otevřené.

Jak to ve škole vypadá

O budoucí škole

V naší škole nejsou klasické třídy. Najdete tu ale velké množství specializovaných místností - laboratoří - učeben. Snažíme se postihnout všechny vědní obory a tvůrčí oblasti života. Proto plánujeme zřídit učebnu zaměřenou na přírodní vědy, jazyky a humanitní obory, počítačovou místnost, hudebnu, výtvarnou, rukodělnou a řemeslnou dílnu. Samozřejmostí bude knihovna. Pro mladší děti plánujeme hernu a pro starší klubovnu. Rádi bychom ve škole měli také kuchyň, místnost společenských her, velkou společenskou místnost, tělocvičnu a relaxační sál...

Máte otázky, nápady, připomínky či nejasnosti?

Kontaktujte nás

emailem na info zavináč osvobozenaskola.cz