Vzdělávání pro budoucnost

Vize

Současný vzdělávací systém funguje 250 let v zásadě stále stejným způsobem, a proto pro nás představuje vzdělávání pro minulost. Chceme se zaměřit na vzdělávání pro budoucnost- tedy takové vzdělávání, které umožní dětem objevit své talenty a zájmy, rozvíjet je a neztratit. Takové, které povede k rozvoji integrované, samostatné, spolupracující a spokojené bytosti. K rozvoji člověka, který je tvůrce svého osudu i světa. Člověka, který stojí nohama na zemi, hlavu má v oblacích a srdce otevřené.

Jak to ve škole vypadá

O budoucí škole

V naší škole nejsou klasické třídy. Najdete tu ale velké množství specializovaných místností - laboratoří - učeben. Snažíme se postihnout všechny vědní obory a tvůrčí oblasti života. Proto plánujeme zřídit učebnu zaměřenou na přírodní vědy, jazyky a humanitní obory, počítačovou místnost, hudebnu, výtvarnou, rukodělnou a řemeslnou dílnu. Samozřejmostí bude knihovna. Pro mladší děti plánujeme hernu a pro starší klubovnu. Rádi bychom ve škole měli také kuchyň, místnost společenských her, velkou společenskou místnost, tělocvičnu a relaxační sál...

Máte otázky, nápady, připomínky či nejasnosti?

Kontaktujte nás

emailem na info zavináč osvobozenaskola.cz