Osvobozená škola

Novinky

Ředitelské volno 2.2.2023

Ředitelské volno 2.2.2023

Kategorie: General  |  Date: led 23, 2023  |  Author:

Vážení,

oznamuji, že podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volný den tzv.
ředitelské volno na čtvrtek 2.2.2023 ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Školní
družina a školní jídelna výdejna nebudou v tento den v provozu.

Mgr. Magdalena Košnarová

ředitelka