Osvobozená škola

Jak to u nás vypadá

Škola

Jak to ve škole vypadá

V naší škole nejsou klasické třídy.  Najdete tu množství specializovaných center, zákoutí a dílen. Snažíme se postihnout všechny velké vědní obory a tvůrčí oblasti života. Škola má dvě základní zóny: rušnou a klidnou. V rušné zóně je hudebna, výtvarná a řemeslná dílna, herna, cvičná kuchyně a společenská zóna, ve které probíhají i školní zasedání.

V klidné zóně je zákoutí humanitní, přírodovědné a elektrotechnické, kde je umístěná výpočetní technika. Samozřejmostí je i knihovna s možností pohodlného posezení pro nerušené čtení.

Ve středové části domu je zázemí (toalety, šatny, archiv a kancelář). Starší děti ocení klubovnu, která zároveň slouží i pro rozhovory s rodiči či jinými návštěvami.

Den v naší škole

Scházíme se postupně, ale v 9:00 už bychom měli být všichni. Každé dítě má svého „klíčového“ průvodce, každý průvodce má max. 15 dětí. Tato skupinka se každé ráno společně sejde, všichni se přivítají do nového dne a naplánují, co je třeba. Poté se každý vydá za svým zájmem. Na každý den je vypsaná nabídka pravidelné výuky, uskutečňují se i jednorázové workshopy, exkurze a výlety. Děti se však často vydávají za poznáním na vlastní pěst. Nebráníme jim a nerušíme je v jejich projektech. Pokud potřebují pomoc nebo radu, jsme vždy připravení je podpořit, často to ale zvládnou sami nebo s pomocí staršího spolužáka. Volnou hru považujeme za nedílnou součást učení, proto jí nebráníme. 

Hodnocení

Každé dítě je schopné poznat, co se mu povedlo a co ne. Zjistí, že se chce něco naučit i že už to umí. Ví, kdy udělá chybu z nepozornosti a kdy něco opravdu neumí. Ve výuce používáme jen testy, které dávají dítěti okamžitou zpětnou vazbu (po zodpovězení otázek si můžou s pomocí klíče samy najít chyby). Pokud si nejsou jistí proč, průvodce s nimi test může znovu projít. V průběhu činností je dětem poskytována cílená zpětná vazba. Každé pololetí probíhají hodnotící pohovory tří stran: dítě – rodič – klíčový průvodce. Hodnotí především dítě samo sebe, dospělí mu ale pomáhají se strukturováním pohovoru. Pokud si to rodina přeje, může být výsledkem pohovoru i klasická známka. Obvykle je ale zjednodušený přepis pohovoru použit pro vydání slovního hodnocení.

Strava

Odebíráme vegetariánské obědy od České jídelny. Proč? Protože děti chceme učit respekt nejen vůči sobě navzájem a k ostatním lidem ale i ke zvířatům a celému životnímu prostředí. Snažíme se tím zároveň snížit svou ekologickou stopu.  Strava je konkrétní případ jako tento respekt můžeme projevit.

Rádi bychom nabídli i veganskou strav. Bohužel to v současnosti zákon neumožňuje (s ohledem na spotřební koše, které školní stravování musí splňovat). V souladu s naší filozofií, kdy děti učíme, že je třeba vždy dodržovat nastavená pravidla, ale zároveň se můžeme snažit o změnu pravidel, pokud nám nevyhovují,  jsme vstoupili v jednání s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství. Snažíme se o změnu definice spotřebního koše z taxativně vyjmenovaných potravin na požadované obsahy makroživin. Snažíme se o takovou změnu, která zajistí udržení kvalitní a zdravé stravy, neomezí většinové strávníky, ale poskytne větší svobodu těm, kteří jsou současnou úpravou znevýhodněni.

writing-play-child-paint-kids-figure-687194-pxhere.com.jpg