Osvobozená škola

Tým

Tým

Ředitelka

Mgr. Magdalena Košnarová

magdaIniciátorka a zakladatelka Osvobozené školy. Vystudovala Pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vzdělání si doplnila o sebezkušeností výcvik se zaměřením na lektorské dovednosti. V minulosti pracovala ve státním školském zařízení, v neziskovém sektoru i ve státní správě. Téměř 20 let vede dětské tábory. Všude se snažila na prvním místě vidět člověka s jeho jedinečností, radostmi, starostmi, chybami, talenty a sny. Člověka, který dobře ví, jaká je jeho nejlepší cesta životem, jen to někdy trochu pozapomněl. Když se setkala s konceptem demokratického školství, byla ohromena jeho jednoduchostí a komplexností. Po stáži v Berlínské demokratické škole Netzwerk-Schule se rozhodla a začala tento projekt. Nechtěla totiž, aby děti zapomínaly, jaká je ta jejich cesta životem…

Správní rada

Bára Hrubešová

baraTerapeutka kineziologické metody One Brain, maminka dvou krásných bytostí, z nichž ta mladší má „jiné“ nastavení, společností nazývané porucha autistického spektra. Porovnám-li svou vlastní, ne příliš dobrou zkušenost se základní školou, se zkušenostmi mých dětí, vidím systém, který se pomalu proměňuje k větší lidskosti. Ve kterém pracuje mnoho úžasných lidí, kterých si nesmírně vážím. Přesto se ale, ve své praxi, téměř každý týden setkám s dítětem, které je tímto systémem vyvedené z vlastní rovnováhy. Bojí se známek, předmětů, pedagoga, nezapadá do kolektivu, děsí ho šikana ať už jeho osoby, či prožívaná se spolužákem. S dítětem, které zlobí, rebeluje či šikanuje. S dospívajícím, který je naprosto demotivován, neví kam směřovat a proč, není v něm žádná radost a nadšení. Hluboce věřím, vím, že pro spokojený, naplněný život, je naprosto zásadní, umožnit dítěti rozvíjet jeho základní nastavení v přirozeném prostředí. V prostředí, kde může být samo sebou, aktivně spolupracovat a objevovat svět. Svobodně přednášet své názory a odkrývat a uplatňovat své dary, nadání a talenty. Kde může vyrůstat v bezpečném přijetí a mít neustálý přístup k plné šíři svého vnitřního potenciálu. Jsem proto nesmírně ráda, že mohu být součástí tohoto projektu, jehož základním posláním je takové prostředí dětem poskytovat. Krom mé práce mě moc baví intuitivní pedagogika, hudba, rodinné konstelace, jóga, genové klíče, principy kvantové fyziky a tak život všeobecně :).

Mgr. Kateřina Lišková

kackaTlumočnice českého znakového jazyka a angličtiny. Vystudovala lingvistiku znakových jazyků na FF UK. Dlouhodobě působí v České komoře tlumočníků znakového jazyka, která hájí pracovní podmínky tlumočníků. Pracuje jako tlumočnice na střední uměleckoprůmyslové škole u neslyšícího žáka v integraci; jako koordinátorka klíčové aktivity projektu APIV A, který realizuje Národní pedagogický institut; a jako tlumočnice v České televizi. Miluje přírodu a putování v ní. Její silné stránky jsou online komunikace, tvoření kontaktů, korektury textů a hledání rychlých inovativních řešení. Ve škole bude garantem expedičních dní.

Ing. Karel Košnar Ph.D.

KarelKosnarOdborný asistent na CIIRC, ČVUT v Praze. Věnuje se výzkumu a vývoji v oblasti robotiky a umělé inteligence. Má zkušenosti s přípravou a vedením projektů (GAČR, TAČR, H2020 EU). Již 20 let se věnuje vedení dětí na dětském táboře, kde s úspěchem aplikuje demokratické přístupy zejména v práci s mládeží. Je lektorem systému Jóga v denním životě.

 

 

Průvodce

Mgr. Ivana Růžičková

IvaVystudovala pedagogickou fakultu, je zkušený pedagog. Věří, že každé dítě má v sobě zakódován potenciál k růstu, má přirozenou touhu objevovat svět kolem sebe. Pokud mu k tomu dospělý vytvoří bezpečné prostředí, věří mu a poskytne potřebný čas, je to pak pro ně vzájemně obohacující.

 


Členové Týmu

PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.

KarolinaOdborný asistent na FF UK v Praze – věnuje se sociální pedagogice a srovnávací pedagogice. V minulosti působila jako lektor a metodik anglického jazyka pro dospělé i děti, odborný referent pro oblast vzdělávání v České komisi pro UNESCO (MZV ČR) nebo Erasmus koordinátor. Dále se zabývala překlady, tlumočením nebo dobrovolnictvím v komunitním centru. Působí jako interní hodnotitel v grantových projektech OP VVV, jako recenzent odborných textů a hodnotitel grantových žádostí. V minulosti absolvovala studijní i pracovní pobyty ve Velké Británii, Dánsku, Německu a Polsku. Je členkou České pedagogické společnosti a Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice. Svou přednáškovou a publikační činnost v českém a anglickém jazyce orientuje do následujících oblastí: komunitní vzdělávání/školy, mezinárodní vzdělávací strategie/projekty, jazykové a bilingvní vzdělávání, mezinárodní kontext ve vzdělávání. Mezi její zájmy patří četba, tanec, hudba, umění, zdravý životní styl, cestování, apod. Toho času je na rodičovské dovolené.

Barbara Heger

BarbaraJe trenérkou komunikace založené na empatii a certifikovanou školitelkou (seminarleader) Familylab Association, což je organizace založená rodinným terapeutem a pedagogem Jesperem Juulem, nabízející semináře, přednášky, workshopy a poradenství rodičům, rodinám i veřejným organizacím. Kromě vedení inspirujících seminářů pro rodiče a pedagogy, pracuje jako projektová koordinátorka na volné noze. Spoluzakladatelka a koordinátorka KPZ Krymská (komunitou podporované zemědělství). Vystudovala slovanskou filologii a příležitostně se zabývá překlady a tlumočením z češtiny do polštiny, jelikož ji to pořád moc baví. Pochází z Polska, ale již 13 let žije v Praze se svým českým manželem. V roce 2014 se jim narodila dcera, která jí pomáhá rozvíjet kreativitu a překračovat své vlastní meze.

Pro Osvobozenou školu koordinuje aktuálně dva projekty: Zelená desítka! – cyklus ekologických přednášek a praktických workshopů a Na Desítce jsem doma – integrační setkání pro cizince a Čechy z Prahy 10.

Tomáš Sukup Dis.

TomMým hlavním povoláním je herectví. Studoval jsem na pražské konzervatoři. Od r. 2006 hraji profesionálně divadlo převážně pro děti. Posledních 9 let jsem se usadil v Brně v divadle Polárka. Současně mě provází i další umělecká tvorba – pohybové choreografie, režie, fireshow, černé divadlo, výuka jevištního pohybu a od r. 2015 i skladba hudby k představením. Živí mě i fotografie, video, střih, grafika a animace. S tím ale teprve začínám. Mou životní cestou je Yoga in daily life a cvičení bojových umění. Založil jsem profesionální divadelní skupinu Future Vision. Je to zároveň projekt, který by šel se školou volně propojit (kroužky, dílny). Praxi s vedením dětí mám hlavně z táborů a taky dramatických kroužků či workshopů. Ve svobodném školství vidím budoucnost směřování svobodné společnosti. Současný systém považuji za zastaralý, nefunkční a velmi otrocký. Natolik je pro mě fascinující myšlenka svobodného rozhodnutí, že mám potřebu se zapojit do vzniku školy.

 

achievement-african-descent-agreement-arms-asian-business-1435903-pxhere.com.jpg