Osvobozená škola

Naše hodnoty

Naše hodnoty

Sebeřízené učení založené na vnitřní motivaci

Učení vnímáme jako základní lidskou potřebu a přirozenost. Zodpovědnost za své učení mají samy děti. Dlouhodobá zkušenost svobodných demokratických škol u nás i ve světě ukazuje, že děti jsou kompetentní rozhodovat o svém životě.

Důvěra a přijetí

Vycházíme z plné důvěry v děti a jejich pozitivní vnitřní směřování, talenty a jedinečnost. Přijímáme děti takové, jaké jsou, a to bez nálepek a vnějšího posuzování.

Dobrovolnost a úplné věkové míchání

Děti samy rozhodují o tom, co, kde, kdy, jak a s kým budou dělat.

Partnerství a samospráva

Fungujeme na základě demokratického rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý. Rozhodujeme takto o všech aspektech fungování školy, včetně tvorby pravidel a jejich uplatňování. Z toho vyplývá, že potřeby všech členů školní komunity formují prostředí školy.

Otevřenost a nenásilí

Vytváříme prostředí založené na otevřené a nenásilné komunikaci.

IMG_20210121_142412.jpg