Osvobozená škola

O Nás

Osvobozená škola

Osvobozená škola z. ú. si klade za cíl otevřít a provozovat svobodnou demokratickou školu. Poskytování školního vzdělávání vidíme v širších souvislostech, proto vytváříme podmínky pro uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti ve spolupráci s rodinou. Dalším účelem je šířit osvětu u odborné i laické veřejnosti a vytvořit prostor pro sdílení a podporu s ostatními organizacemi i jednotlivci podporujícími sebeřízené vzdělávání.

Sdílíme hodnoty lidskosti, spolupráce, přátelství, péče o druhé i přírodu. Proto připravujeme i komunitní, ekologické a seberozvojové programy. Takové, na které bychom sami rádi zašli jako účastníci. Chceme vytvářet prostor pro setkávání lidí, pro vzájemnou inspiraci a sdílení. Ve škole, na kurzech i v celé společnosti si vážíme různosti, protože ta je spolu s tolerancí a přijetím obohacující pro každého z nás. 

Historie vzniku

Nápad na založení Osvobozené školy přišel na jaře 2017. Žili jsme v té době v Berlíně, měli jsme čerstvou zkušenost ze stáže v berlínské demokratické škole Netzwerk-Schule a před sebou narození mladší dcery. Poslouchali jsme písničky Voskovce, Wericha a Ježka, mluvili jsme o Osvobozeném divadle, ve své době netradičním, inovativním, moderním, jiném.... Znáte písničku „Když nás půjdou miliony všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru“? V tu chvíli bylo rozhodnuto. Mysleli jsme, že se vydáme také proti větru. Oslovili jsme přátele a začali tvořit první tým. Na jaře 2018 byla založena nezisková organizace. Na podzim 2018 jsme spolu se školou Donum Felix byli iniciátory zakládajícího setkání Asociace svobodných demokratických škol. Děkujeme všem naším kolegům z Asociace i dalších organizací, úžasným rodičům i odborníkům z praxe, díky kterým víme, že už teď jsme postoupili o stovky kilometrů. Že naše cesta pomalu ale jistě začíná být po větru!

Osvobozená základní škola

Základní Osvobozená škola vychází z celosvětového hnutí svobodných demokratických škol, kde si studenti mohou sami určit, co, kdy, kde, jak a s kým budou dělat, jestliže jejich rozhodnutí neporušují svobodu ostatních, aby činili totéž. Velkou inspirací nám jsou školy Summer Hill, Netzwerk-Schule a také všichni naši kolegové z Asociace svobodných demokratických škol. Z akademického prostředí nás inspirují Peter Gray, Jana Nováčková a mnoho dalších.

Svobodné demokratické školy sdílí následující hodnoty:

  • Pevný základ v hodnotové kultuře rovnosti, sdílené odpovědnosti a vzájemného naslouchání. Respekt vyvolá respekt, důvěra důvěru. 
  • Kolektivní rozhodování, kdy všichni členové komunity, bez ohledu na věk nebo postavení, mají stejný hlas a právo ovlivnit chod školy, pravidla, způsob jejich dodržování a vymáhání. Demokracie je zde denně žitá, nikoli vyučovaná. Naším cílem jsou sociokratická rozhodnutí. Proto se vždy ptáme nikoli kdo je pro, ale zda je někdo proti, a pokud ano, jak můžeme ošetřit jeho potřeby a zájmy, aby s navrženým řešením mohl žít.
  • Sebeřízené vzdělávání znamená, že si studenti vybírají, co se učí, kdy, jak a s kým se to naučí. Učení se může odehrávat uvnitř i vně třídy, a to jak prostřednictvím hry, tak i formou tradiční výuky. Klíčem je to, že učení je řízeno vlastní motivací a zájmy studenta.
  • Úplné věkové míchání, kde přirozeně dochází k vzájemné inspiraci a vrstevnickému učení.
  • Podnětné prostředí v podobě didaktických pomůcek, knih, her a většiny důležitých nástrojů naší společnosti (od kuchyňského nože po tablet). K podnětnému prostředí patří i inspirativní dospělí, a to jak průvodci–učitelé, tak členové rodičovské komunity. 
    Přečtěte si více o škole...