Osvobozená škola

Projekt Na desítce jsem doma

Tento projekt podporuje integraci cizinců, kteří mají na území městské části Praha 10 trvalý nebo přechodný pobyt. V rámci projektu chceme poskytnout prostor pro uvědomění si, že se cizinci rovněž podílejí na rozvoji naší společnosti a přispívají ke kvalitě života na Praze 10. Smyslem setkávání je také podpořit vzájemné prolínání různých kultur, aniž by se opomíjela kultura domácí, a obohacení obou stran. Interkulturní setkání budou mít podobu neformálních setkání cizinců a jejich rodin a Čechů, což bude přispívat k vzájemné komunikaci a většímu porozumění pro jiné národy a kultury, větší tolerance majority k minoritám a odstranění stereotypních názorů. Jedno ze dvou setkání v měsíci bude mít vždy formu dopoledního setkání určeného pro rodiče-cizince na mateřské dovolené a jejich děti a bude otevřené českým rodičům a jejich dětem, aby se obě skupiny mohly lépe seznámit a navázat užší kontakt.

Setkání budou pořádaná v různých formátech:

  • pravidelné posezení u čaje nazvané Mezikulturní Čajovna
  • přednášky, workshopy a tvůrčí dílny
  • český jazykový koutek
  • kulinářská setkání
  • otevřené diskuse na zvolená témata
  • kulturní akce
achievement-african-african-american-arms-around-bangkok-black-1435907-pxhere.com(1).jpg