Osvobozená škola

Školné

Školné

Školné je stanoveno na 7000 Kč měsíčně (84 000 Kč ročně), je placeno ve dvou splátkách, a to k 1. 9. a 1. 2. daného roku. 

Po přijetí žáka skládají zákonní zástupci vratnou kauci ve výši 14 000 Kč. Tato kauce bude vrácena po ukončení vzdělávání žáka.

Všechny náklady na provoz školní budovy, vybavení školy i další zákonné výdaje, jako je pojištění apod. po celý kalendářní rok musí pokrýt zřizovatel školy, tedy Osvobozená škola, z.ú. Tyto náklady pokrýváme právě ze školného. Náklady na mzdy učitelů budou od září 2021 hrazeny z normativu od MŠMT (do té doby hradíme mzdy ze školného, které je jediným zdrojem příjmu).

Dobře víme, že jsou rodiny, pro které je to nemyslitelná částka. Pokud k nim patříte, ale přesto vidíte Osvobozenou školu jako jedinou cestu pro své dítě i sebe, pak se nám určitě ozvěte, a zkusíme najít řešení. Pokud si naopak můžete dovolit platit vyšší školné, budeme rádi, pokud nás měsíčním příspěvkem podpoříte (samozřejmě vystavíme potvrzení o daru).

pencil-star-color-colorful-circle-close-up-1120068-pxhere.com.jpg