Osvobozená škola

Dílna lidskosti

Jak k nám přihlásit dítě

Zápis do první třídy vzhledem k časovým možnostem nebylo možné v řádném termínu uspořádat. Všechny děti pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat formou přestupu. Do každého ročníku přijímáme maximálně 10 dětí. V prvním roce budeme přijímat pouze děti prvního stupně (1.–5. třída). Pokud máte doma školáka na druhém stupni a chcete, aby chodil do Osvobozené školy, není problém, ale musí být zapsaný v domácím vzdělávání. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě do naší školy chodilo, vyplňte prosím tento dotazník.  Aktuálně intenzivně pracujeme na povinné školní dokumentaci a zapsání školy do rejstříku škol. Až do zřízení školské právnické osoby není možné přestup formálně provést. Na základě údajů z dotazníku Vás budeme kontaktovat hned, jak bude přestup možné uskutečnit. (Odhadujeme v polovině srpna 2020).

Školné

Školné je stanoveno na 7000 Kč/měsíc (84 000 Kč ročně) a je placeno ve dvou splátkách (k 1. 9. a 1. 2.). Školné musí pokrýt všechny náklady na provoz školní budovy, vybavení školy i další zákonné výdaje jako je pojištění apod. Dobře víme, že jsou rodiny, pro které je to nemyslitelná částka. Pokud k nim patříte, ale přesto vidíte Osvobozenou školu jako jedinou cestu pro své dítě i sebe, pak se nám určitě ozvěte a zkusíme najít řešení. Pokud si naopak můžete dovolit platit vyšší školné, budeme rádi, pokud nás měsíčním příspěvkem podpoříte (samozřejmě vystavíme potvrzení o daru). Podle našich předběžných propočtů potřebujeme alespoň 15 dětí, které budou platit plné školné, aby byla ekonomika školy zvládnutelná.

Po přijetí žáka skládají zákoní zástupci vratnou kauci ve výši 14 000 Kč. Tato kauce bude vrácena po ukončení vzdělávání žáka.

pencil-star-color-colorful-circle-close-up-1120068-pxhere.com.jpg