Osvobozená škola

Osvobozená škola je iniciativa inspirovaná svobodným demokratickým školstvím. Jejím cílem je umožnit vznik a provoz svobodných demokratických škol v České republice v legislativním rámci veřejného školství. Kromě osvětové a informační činnosti si také klade za cíl otevřít vzorovou školu.

Historie

První škola tohoto typu vznikla již v roce 1921, založil jí Skot A.S.Neill v Německu. Škola velmi úspěšně funguje do dnes v Anglii pod názvem Summer Hill.

Další škola, která vyšla z demokratického konceptu vznikla v roce 1968 v USA pod názvem Sudbury Valley, od Summer Hill se v některých aspektech liší, ale taktéž funguje s velkým úspěchem doposud.

Následně vzniklo po celém světě mnoho takových škol a evropské demokratické školy jsou sdruženy v organizaci EUDEC

Principy svobodné demokratické školy

Mezi hlavní principy těchto škol patří:

 • učení na základě vnitřní motivace - ve školách neexistuje vnější hodnocení
 • učení dle vlastního tempa, rozvoje, zájmu a talentů. Každé dítě se učí to co chce v době ve které chce. V některých školách je vypsaná výuka, v jiných se vychází z aktuálního zájmu dítěte. Všem dětem je ale poskytnuta podpora vyučujících - průvodců, kteří jsou, jako v běžné škole, odborníci na různé předměty. Děti mají povinnost účastnit se školního dne, nikoli výuky. Vychází se z předpokladu, že učení je nekonečný proces, který není navázán výhradně na výuku.
 • prostředí ve škole je maximálně podnětné, jsou zde specializované učebny a laboratoře, které motivují k dalšímu poznávání.
 • škola tvoří etickou demokratickou komunitu, kde je kladen důraz na vzájemný respekt všech členů. Pravidla si tvoří celé společenství dohromady na pravidelných školních setkáních, kde platí zásada, že jeden člen má jeden hlas. Přijatá pravidla jsou pro všechny členy společenství závazná a při jejich nedodržení jsou provinilci vystaveni domluvenýmsankcím.

Cíle

Iniciativa osvobozená škola se hlásí k těmto hlavním principům. Uvědomujeme si, že toto není způsob vzdělávání vhodný pro všechny rodiny, ale je velké množství rodin, které by uvítalo možnost posílat své děti do demokratické školy. Klademe si tedy za cíle:

 • přinášet odborné i laické veřejnosti informace, obdobné studie a zahraniční zkušenosti s tímto typem vzdělávání
 • vstoupit do diskuze s laickou a odbornou veřejností, veřejnou správou i politickou reprezentací a připravit legální koncept fungování demokratických škol v České Republice, s plnou podporou Ministerstva školství (nutno říct, že všude na světě se školy potýkaly nebo potýkají s nevolí úřadů, jsme ale přesvědčení, že pokud si budeme opravdově klást otázky na cile vzdělávání, analyzovat pozadí vzniku současného školství a také relevantně uvažovat dosavadní poznatky psychologie, sociologie a neurobiologie, nebude obtížné tento vzdělávácí přístup do české republiky legálně provozovat)
 • založit, otevřít a provozovat svobodnou demoktatickou školu v České Republice
 • spolupracovat se zahraničními školami a organizací EUDEC - v současnosti jsme navázali velmi dobré vztahy s Netzwerk schule v Berlíně (schule.netzwerkspielkultur.de)

Nejbližší kroky

 • v současné době skládáme tým lidí, kteří by byli ochotní prozatím na dobrovolné bázi pracovat pro naplnění výše uvedených cílů. Bude zapotřebí různých profesí a talentů
 • založit organizačně-správní jednotku - neziskovou organizaci, provděpodobně zapsaný spolek nebo zapsaný ústav, aby bylo možné veřejně vystupovat a vstupovat do jednání s dalšími organizacemi
 • hledáme vhodné místo k otevření školy, nejlépe v Praze nebo velmi blízkém okolí
 • hledáme možnosti pro financování našich aktivit